דיפלומטיה של כסל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו תמוז התשי"ד, 16 ביולי 1954
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מדינות - ארה"ב. מדיניות חוץ - יחסי ישראל-או"ם, יחסי ישראל-ארה"ב. אישים - משה דיין
במאמר זה יוצא בגין נגד הליכת ישראל לועידת שביתת הנשק שביררה את ההתנגשויות בין ישראל לליגיון הירדני תוך שהיא מגנה את שני הצדדים נוכח ההתפרעויות של "נייטביס" משני הצדדים .בגין יוצא גם נגד שיגורו של הרמטכ"ל דיין לארה"ב .בגין טוען כי ישנו כאן פגיעה בכבוד הצבא שכן דיין נתפס בארה"ב לא כמי שהוזמן ע"י ארה"ב אלא כמי שכפה את עצמו על המארחים.עוד יוצא בגין נגד הצהרותיו המדיניות של ברנשטיין מהציונים הכללים שבהצהרותיו הלא נבונות על יחסי ישראל ארה"ב שירת את אויבי ישראל בארה"ב.