דבר מנחם בגין,יו"ר תנועת החרות, בפתיחת הוויכוח בכנסת ביום י"ז כסלו: במקום צפיה לנסים-התקפת נגד מדינית וכוננות כלכלית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז כסלו התש"כ, 18 בדצמבר 1959
מתוך:
עמ' 2
בגין הדגיש כי תנועת ה"חרות" תמלא את תפקידה באופוזיציה בנחישות, ומונה את תפקידי האופוזיציה בממשל דמוקרטי בינהם להתריע על כל ליקוי של הממשל ולעזור לציבור חסר האמצעים. בגין דיבר על המצב המדיני-כלכלי והזהיר מפני הסכנות האורבות לישראל. בגין יצא בנאומו גם נגד ועידת הפיוס של האו"ם וטען כי אסור לישראל לנהוג בהתגוננות ובהצטדקות וכי על ישראל לעמוד על זכותה על א"י המאוחדת. מעלה את החשש שלישראל לא תהיה את היכולת הכלכלית להחזיק מעמד ולקלוט גם מבחינה כלכלית את העולים החדשים. מציע לחוקק את חוק יסוד זכויות האדם והאזרח והציע חוק לביטול הממשל הצבאי. הוא הדגיש כי בניגוד לדעתה של מפא"י, מפלגה מדינית לא מייצגת שכבה מסוימת של בוחרים אלא כמה שכבות. הנאום המלא מובא גם בדברי הכנסת ב16/12/1959 דיווח על נאום זה פורסם ב'חרות' מיום 17/12/1959