דבר האחראי לבטחון המפעל הציוני אל הישוב העברי בארץ-ישראל

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' חשון התש"ה, 24 באוקטובר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 143-145
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי. מורשת ישראל - מלחמת אחים, שואה. מפלגות - רדיפת חרות
כרוז זה נכתב כביכול ע"י האחראי לבטחון המפעל הציוני, המסביר מדוע לא נלחמו למען הצלת האחים באירופה וכן כי יש למחות את הנוער המורד אם ימשיך בדרכו הרעה. בקובץ הכתבים 'במחתרת' הוספה ההערה הבאה: *האירוניה, על אף היותה גלויה, לא הבונה על ידי כלל הקוראים. הודיעוני, כי באחד מהמושבים או הקבוצים הובעה הדעה, שקריאה זו חוברה על ידי מנהל המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית.