דברים לבני דור המרד

ללא מקור
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' ניסן התשי"ח, 10 באפריל 1958
מתוך:
עמוד2
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, לח"י. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, ירושלים. אישים - זאב ז'בוטינסקי. הסכסוך הישראלי פלסטיני - ערביי ישראל, פלסטינים. משפט - צדק. מדינות - צרפת
העיתון מדווח על דברי בגין בעצרת בדור המרד ב-8/4. בת"א אמר בגין בין השאר כי הם למדו מצרפת בין השאר את רעיון חרות הארץ. בגין מעלה על נס את תלמידי ז'בוטינסקי אשר למדו את תורתו של ז'בוטינסקי ופעלו למען שיחרורה של הארץ ומחיקת חרפת העבדות. בגין הביע את בטחונו כי יום יבוא והארץ תשוחרר כולה וכל חזונו של ז'בוטינסקי יתגשם וקלון השעבוד והפקרת דם יהודי תתחסל לגמרי.בנאומו ביפו בגין העלה על נס את שיחרור יפו ואת עמיחי פאגלין קצין המבצעים של האצ"ל אשר פיקד על הפעולה. בגין גם העלה סברות מה היה קורה אילולא נכבשה יפו. עוד טען בגין בנאומו כי ניסיונות ההשכחה של פעולות האצ"ל מצד גורמים שונים בישראל לא יצליחו כי העם מוקיר ומעריך את תלמידי ז'בוטינסקי וכי יבוא היום שבו תוקם בישראל ממשלה בראשות תלמידי ז'בוטינסקי והעם יזכה לשיחרורה של י-ם והארץ כולה. העיתון מדווח עוד כי בגין בנאומו שיבח גם את הידידות הרבה שצרפת מעניקה לישראל וכמו כן שיבח את אבי האסירים הרב אריה לוין.