גם צר ואויב מוכרח להרכין ראש

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' אדר התש"ז, 1 במרץ 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג ע"מ 15-16
נושא:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי, פעולת חבלה
בכרוז זה בגין מביא ציטוטים מהעיתונות על ההצלחה הגדולה של מבצע המחתרת במחנה שנלר . הכרוז פורסם בסביבות חודש מרץ 1947.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 גם צר ואויב מוכרח להרכין ראש

עתונאי חוץ מסרו פרטים רבים על ההתקפה נגד אזור בטחון ד', הוא "בית שנלר" אשר בירושלים. הכל הדגישו, כי גם בין פעולות הקומנדו המהוללים קשה למצוא דוגמא להתקפה כה נועזת.

כדאי לציין, כי התקפה זו עוררה התפעלות אף בקרב מחנה האויב. אותו נוגש אכזרי, בריגדיר דיוויס, שפקד על פעולות "היפו" בירושלים, היה נאלץ לומר לעתונאים אנגלים "הם הלמו בדיוק כמו קומנדוס".

הודעתו של דיוויס פורסמה ברחבי-עולם. עתה יש לחכות לצעדים דיסציפלינריים שינקוט נגדו מפקדו, הגנ. מק-מילן, שדרש מאת קציניו לקרוא לנו "גנגסטרים", "פושעים" ועוד שמות-כבוד כאלה.

"גנגסטרים" וקומנדוס? אין זה הולך בד בבד.

כמובן אין לבנו מתמוגג ממחמאותיו של גנראל בריטי, כשם שאין אנו חרדים לקללותיו. אך רצינו לציין, כי עוז וגבורה, המתגלים במלחמתנו, מעוררים יחס כבוד אף בלב האויב.

בלב ידיד מכל שכן.