גלוי – דעת על הקמת ממשלת ה"לייבור"

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב אב התש"ה, 1 באוגוסט 1945
מתוך:
במחתרת כרך א ע"מ 275
נושא:
מחתרות - המנדט הבריטי
באנגליה הוקמה ממשלה חדשה של מפלגת השמאל אשר הבטיחה במסע בחירותיה להחזיר ליהודים את א"י אך בפועל לא קורה דבר. בגין טוען שהבריטים ממשיכים במדיניותם הקודמת, מדיניות הבגידה אשר גוזלת מהיהודים את מולדתם ולכן צריך להמשיך את הלחימה בבריטים עד שתקום מדינה עברית. אין תאריך מדויק לכרוז זה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

גלוי-דעת

על הקמת ממשלת הלייבור באנגליה

באנגליה הוקמה ממשלה של מפלגת העבודה. מפלגה זו התחייבה, לפני הגיעה לשלטון, להחזיר לעם ישראל את ארץ-ישראל בתור מדינה חפשית, שבה ירוכזו כל דורשי ציון וגוליה.

עובדה זו לכשעצמה אינה נותנת כל ערובה להשגת מטרתנו הלאומית. העם העברי, למוד הסבל, הוא גם למוד נסיון. אישים ומפלגות, שהיו באופוזיציה או התחרו ביריביהם, הבטיחו לו, במשך חצי יובל שנים, הבטחות מרובות וקבלו על עצמם התחיבויות מפורשות; אך בקבלם לידיהם את הגה השלטון התנכרו לדבריהם והמשיכו במדיניות, שאחת תוצאתה: גזילת מולדתנו והשמדת עמנו. נסיון זה, שעלה לישראל בששה מיליון קרבנות דמים, הורנו, כי רק מלחמת-השחרור, העצמאית והממשית, תפעיל את הגורמים הפוליטיים והבין-לאומיים ותביא את הגאולה לאומה המשועבדת והמושמדת.

המסקנה ההיסטורית בעינה עומדת. המערכה, שבה עומד, כחלוץ האומה, הנוער הלוחם, אינה מתנהלת למען "הצהרות ידידותיות", או לביטול "גזירות"; המערכה מתנהלת למען השגת המטרה העיקרית: הקמת שלטון עברי בארץ העברים, והיא לא תיפסק אלא עם השגת מטרה זו. לפיכך לא השבתנו, למרות כל האיומים מחוץ ומבית, את נשקנו ונכנסנו, בימים האחרונים, לשלב של פעולות מקיפות.

אולם בעמדנו מול ממשלה, שכל חבריה חתמו, בתור חברי מפלגתם, על תכנית של שיבת ציון המונית והקמת המדינה העברית, הננו מוצאים לחובתנו, מתוך הרגשת האחריות ומרצוננו החפשי, לתת לה אפשרות להוכיח היש בדעתה ללכת בדרך כל הממשלות הבריטיות, בדרך ההתכחשות והבגידה - או האם יש את רצונה להגשים, ללא דחוי, את דבר ההתחיבות הפומבית.

נוכח המצב הידוע של עמנו, יידרש זמן קצר ביותר - שבועות ולא חדשים - כדי להיווכח, האם "הדברים תורגמו לשפת המעשים", או האם לכל האשליות הטרגיות של עם ישראל נוספה עוד אשליה, אולי האחרונה, שהפרכתה תדרוש מאת כולנו:

מלחמה, מלחמה עד חרמה, מלחמה עד הנצחון.

הארגון הצבאי הלאומי

בארץ-ישראל

אלול תש"ה.