גלוי דעת משותף לאצל ולח"י

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט תשרי התש"ה, 16 באוקטובר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 161-163
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי, לח"י. מדינות - גרמניה. מפלגות - רדיפת חרות. זכויות אדם - שב"כ. מורשת ישראל - שואה. ריכוז האומה - שיבת ציון
כרוז זה המשותף לאצ"ל וללח"י פורט לציבור העברי את מטרות ודעותיהם של ארגונים אלה, זאת בתגובה לדרישת השלטון לשיתוף פעולה עם הבולשת במסירת ידיעות והלשנה על הנוער הלוחם. כרוז זה לא נכתב ע"י מנחם בגין, אך פורסם כחלק מ'במחתרת' לשם השלמת התמונה