גור אריה יהודה קם וינחיל לעמו את ארצו כולה לעדי עד

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
כ"ה אייר התשי"ד, 28 במאי 1954
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. מחתרות - עולי הגרדום
העיתון מדווח על נאומו של בגין בטקס חניכת האנדרטה לגרונר בר"ג .בנאום מרתק סקר בגין את תולדות המרד ואת ייחודו .בגין הצהיר כי חזונם המלא ייתגשם וכי הארץ כולה תשוחרר.