גולי אריטריאה מזעיקים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אדר התש"ז, 25 בפבואר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 353
נושא:
מחתרות - גלות אפריקה, המנדט הבריטי
בכרוז זה טוען בגין שמתעללים באסירים במחנה אריתריאה ומזהיר שאם מצב זה ימשך המנדט הבריטי יישא בתוצאה של כל התעללות אשר תעשה בגולי אריתריאה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

גולי אריטריאה מזעיקים

מודיעים לנו, כי המצב במחנה הריכוז באריטריאה נעשל ללא נשואה. לאחר בריחתם של חמשת האסירים, החליטו שומרי המחנה הנאצו-בריטי לכלות את חמתם על העצורים האחרים. למאות העצורים, הנמקים על אדמת נכר, לא ניתנים עוד עצי הסקה לבישול. אין אוכל חם ואין מנוחה לא ביום ולא בלילה. ביחוד לא בלילה. העצורים הוכרחו לישון בצריפים מוארים, שבתוכם נמצאים גם חיילים בריטיים עם נשקם האוטומטי הדרוך ליריה. כבר קרה מקרה, שנפתחה גם אש על אחד העצורים, ואך בנס לא הומת. שנאת "השומרים" אל העצורים הגיעה לשיאה. במחנה מתנהלת הסתה בלתי מרוסנת, העלולה להביא כל רגע לידי אסונות בדומה לאסון, שאירע אשתקד במחנה סודאן.

אנו מזעיקים את דעת הקהל החפשית ודעת הצבור העברי למצב דברים זה. עצורינו באריטריאה הורחקו ביד זדונית אלפי מילין מן המולדת. האמתלה היתה: הבטחה בפני נסיונות בריחה. והנה התברר, כי דווקא במחנה הגירוש בנכר היו ונשנו בריחות, שאין הסרדיוטות הבריטיים מסוגלים למנוע אותן. תידרש, איפוא, החזרתם למולדת, יידרש שחרורם.

ואת משעבדי ארצנו הננו מזהירים: לכל מה שיקרה לעצורים, הנמקים בנכר, אתם תשאו באחריות.