בשל מה התמוטטות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אייר התשכ"ה, 28 במאי 1965
מתוך:
עמוד 3
נושאים:
ממשל - אופוזיציה, בחירות, דמוקרטיה, שיטת בחירות. מורשת ישראל - בלשנות. אישים - דוד בן-גוריון, חיים ארלוזורוב, משה שרת. מחתרות - המנדט הבריטי. מפלגות - מערך, מפא"י
במאמר זה בגין תוקף את בן –גוריון על סכסוכיו התכופים עם חברי מפאי". בגין טוען כי בן –גוריון לא נגמל עדיין מתאוות השלטון שלו ומרצונו לשוב ולהחזיק בשלטון. בגין טוען כי בן –גוריון בתקופת כהונתו נקט בשלטון אוטוקראטי יותר מכל מדינה לא טוטאליטרית לכן הוא מתעקש לפעול לשינוי שיטת הבחירות לכנסת. בגין טוען כי בן –גוריון תוקף את מנהיגותו של אשכול וטוען כי לאשכול אין כל תכונות של מנהיג בשל רצונו של בן –גוריון לחזור לשלטון ולשלוט.בגין יוצא גם נגד דבריו של בן –גוריון שתקף את המערך הפוליטי של מפלגות הפועלים אך מצד שני הוא הודיע כי הוא יהיה מוכן לעמוד בראשו.בגין מצביע על האפשרות שיתרחש פילוג במפא"י וטוען עוד כי למנהיגות מפא"י אין מה להתפלא על הרעל הנוטף מפיו של בן- גוריון כלפיהם לאחר ששנים נטף רעל זה כלפי תלמידי ז'בוטינסקי והם לא עשו דבר למנוע זאת.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים