ברכת מ. בגין לועידה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד ניסן התש"י, 11 באפריל 1950
מתוך:
עמוד 5
נושאים:
אישים - זאב ז'בוטינסקי. מחתרות - אצ"ל. השקפות חיים - קומוניזם
העיתון מביא את דברי בגין ב10/4 בועידת ההסתדרות העובדים הלאומית ה7 (הראשונה מאז קום המדינה) . בגין קבע כי תנועת השיחרור הלאומית מקיפה את כל שכבות העם והיא לא אינטרס של שיכבה חברתית מסוימת. עוד קבע בגין כי מלחמת השיחרור היתה חפה מכל אינטרס של שכבה חברתית והקיפה את כל העם . בגין מסביר שהטענות הקומוניסטיות על כך שכל תנועה היא ייצוג של אינטרס חומרי מוגדר ומלחמת מעמדות הוכחה כשגויה במרד העברי.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 

מר מנחם בגין, יו"ר תנועת החרות שיגר את מכתב הברכה הבא לפתיחת ועידתה השביעית של הסתדרות העובדים הלאומית:

אגרת שהועברה אלינו מעם לועז, מתקופה אחרת ומתנאי קיום והתפתחות אחרים, השתרשה בחיינו הציבוריים. לפי אגדה זו, שנעטפה באיצטלה ססגונית של תורה מדעית, אין תנועה אלא תנועה המייצגת אינטרס חמרי מוגדר, קיים או נכסף, של שכבה חברתית מסויימת שלטת או נשלטת. זאב ז'בוטינסקי תרם תרומה מדעית מכרעת לנתוץ האליל הזה; תלמידיו, המורדים בישראל, הוכיחו על פי נסיון החיים, כי עמל המורה לא היה לשווא. מלחמת השחרור העברית היתה אומנם מלחמת קיום לעם ישראל כולו – מבחינה זו היה לה גם רקע "חמרי" – אולם היא היתה חפשית לחלוטין מכל מגע עם אינטרס נפרד של שכבה זו או אחרת בקרב העם. אל דגל המרד והתקומה באו בני כל השכבות ללא יוצאת מן הכלל. המורדים ראו את האומה ולא את מעמדותיה. כולם מוכנים היו להילחם, לסבול ולמות למען שחרור האומה; איש מהם לא היה מוכן לעשות דבר למען אינטרס כתתי זה או אחר; איש מהם אפילו לא חשב על אינטרס כזה.

זו איננה תיאוריה, אלא עובדה. זה איננו "ניתוח", אלא נסיון. האומר, איפוא, כי לא תתכן תנועת שחרור לאומית – באשר כל תנועה ציבורית אינה, כביכול, אלא שלוחה של אינטרס כלכלי, מוגדר על פי החלוקה לבעלי רכוש גדול, ובעלי רכוש קטן ולחסרי רכוש – האומר זאת, נוכח הניסיון ההיסטורי של עמנו ותקופתנו, סוגד לאליל ועושה שקר בנפשו ובנפש רעיו. אכן, שחרור לאומית איננה, אגדה, או "מסווה": הסיפור הטפל, כי לא תתכן תנועת שחרור לאומית, הוא אגדת הכזב המהלכת עדיין בקרב עמנו.

עמנו עודנו נמצא בתקופה של מלחמת שחרור מחד ושל סכנת הכחדה מאידך. תנועת שחרור לאומית, הרואה את המטרה העליונה שהיא משותפת במהותה לכל חלקי האומה ואשר בה תלוי קיומם ועתידם של כל חלקי האומה – תנועה כזו היא לא רק אפשרית, אלא הכרחית. ההבדל בין אמצעי ההגשמה בתקופה טרום ממלכתית לבין התקופה של קיום מדינת החלוקה הוא חשוב; אין הוא מכריע. המטרה היא הנותנת. המטרה והתקופה שבה יש להגשימה הקימונו כתנועת שחרור לאומית בישראל.

אני מאמין, כי הפועל העברי – איש עבודת השרירים – מבין הרבה יותר לרוח התקופה ולצו החיים של האומה מאשר "המזכירים" המלעיזים עליו ועל כל בני עמנו את לעז האגדה, שלפיה לכבוד כל שכבות העם למען השגת מטרות משותפות לכולן אינו אלא "תרמית מעמדית". אני מאמין, שרובם המכריע של בני עמנו, עובדי שרירים ועובדי מח כאחד, שנתנסו ברצחנות הגוי "הכוללת" את היהודי באשר הוא יהודי – מבינים ויבינו, כי תנועם שחרור לאומית היא לא רק צו השעה, אלא גם אמת היסטורית.

והריני מאחל לכם, חברים יקרים, כי הסתדרות העובדים שלנו, המתכנסת לועידת היובל שלה, תוכיח, במחשבה ובמעשה, כי תנועת שחרור לאומית המקיפה את כל שכבות העם, היא לא רק צו השעה ואמת היסטורית, אלא גם מציאות חיה.

מחיל לחיל.

בברכת אחים- מנחם בגין.