ברכה פולד

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אדר ב' התש"ו, 1 באפריל 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 108-109
נושאים:
מחתרות - המנדט הבריטי, תנועת המרי. בטחון - טוהר הנשק
בכרוז זה מתאר בגין את גבורתה של ברכה פולד ,לוחמת במחתרת, אשר נפלה בקרב.לעומתה החיילים הבריטים רצחו אותה כשהייתה לא חמושה בעוד שהם מסתתרים מאחורי מכוניותיהם המשוריינות. כרוז זה פורסם בסביבות חודש אפריל 1946.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

ברכה פולד

ברכה פולד נפלה על משמרתה. היא עשתה את חובתה עד תומה. כדורי אויב המיתו את גופה והנציחו את רוחה והעם ינצור את זכרה בין שאר בנותיו. הטהורות והקדושות, שנתנו נפשן במלחמת הגאולה.

ברם, מותה של ברכה פולד מסמל לא רק הקרבה עצמית עליונה של נערה עבריה, אשר אביה שלח יד בנפשו לפני שהרוצחים הנאצו- גרמניים הספיקו להוציאו למחנה ריכוז. מותה משקף גם את האכזריות הפראית של הרוצחים הנאצו-בריטיים, הרוצים להפוך את ארצנו כולה למחנה ריכוז אחד. לא תוך חילופי יריות נפלה הצעירה; היא כרעה מתבוססת בדמה, כאשר חיפשה, בלתי מזויינת, מחסה מפני מכונית משוריינת בריטית, בה ישבו חיות אדם צמאות לדם יהודי, הם ראו אותה. את הנערה; הם ראו כי נערה היא ולא קבוצת חיילים עברים, שיכולה להתייצב נגדם עם סיכויים קרביים. פחות או יותר שווים ובכל זאת או דווקא מפני כך, דלקו אחריה ולא הירפו ממנה עד שפלחו את גופה בעשרות כדורים. כך נלחמים גיבורי בריטניה, מאחורי מכוניותיהם המשוריינות, בנערות עבריות. הנוער העברי ילמד לקח ממותה של ברכה פולד; הוא יעטור בזר של אהבה עממית את זכרה הקדוש, אך יעמיק את שנאתו למשעבדים הבריטיים ויגביר מלחמתו בשלטון הדמים.