ברכה ללוחמים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו כסלו התש"ו, 1 בדצמבר 1945
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 39
נושא:
מחתרות - תנועת המרי
בגין מברך את הלוחמים אשר מסכנים את חייהם למען המולדת ומעריך את שליחותם למען ארצם. תאריך הפרסום המדויק של כרוז זה אינו ידוע.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

ברכה ללוחמים

ולאלה המחרפים את נפשם למות, על זרמיהם וכיווניהם, שלוחה ברכה, היוצאת מעמקי לבבות פצועים, אוהבים ומאמינים. היו ברוכים לעם, אחים-חיילים. וברוך הדור, שזכה לבנים כמוכם. תחזקנה ידיכם! כי את לפיד החופש הן נושאות, את לפיד האש, שיפזר את חשכת הלילה האיום, האופף זה אלפים שנה את נושאי דבר ה׳ עלי אדמות.