בראיון טלביזיה על פרשת הריגול ועל משפט אייכמן מ. בגין: ד"ר ישראל בר לא היה מגיע למשרתו אלמלא דברי תהלתו לבן-גוריון

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' אייר התשכ"א, 17 באפריל 1961
מתוך:
עמודים 1,5
נושאים:
אישים - דוד בן-גוריון. ממשל - ועדת חקירה, כנסת, פרלמנטריזם
העיתון מדווח על ראיון שנתן בישראל בגין לטלוויזיה של הB.B.C . בגין בהתייחסו לפרשת הריגול של ד"ר בר טען כי פרשה זו היא חמורה וכי שירותי הביטחון הזהירו בעבר כי ד"ר בר מהווה סיכון בטחוני אך למרות זאת רה"מ הכניס את ד"ר בר למערכת הביטחון ומסר לו תפקידי מפתח וזאת בין היתר משום שד"ר בר הרבה לשבח את בן-גוריון. בגין קרא להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בעניין קידומו של ד"ר בר. בהתייחסו לפרשת אייכמן טען בגין העמדתו לדין של אייכמן מהווה צדק ויושר אנושילעולם כולו. בגין יצא נגד עמדתו של סניגורו של אייכמן כי אייכמן כיום הוא שוחר שלום.