בקורו של מנחם בגין בקולומביה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט תמוז התש"י, 14 ביולי 1950
מתוך:
עמוד 3
נושאים:
אישים , מחתרות - אצ"ל
העיתון מדווח על ביקורו של בגין בקולומביה . העיתון מדווח על ההתלהבות הרבה שעורר ביקורו של בגין בקולומביה וכמו כן על ההתעניינות הרבה שלה זכה בגין בביקורו מהעיתונות המקומית . בין שאר הציטוטים מהעיתונים השונים מביא העיתון את דברי העיתון הקולומביאני "אל טיימפו" שכינה את בגין כרוח החיה של ההתנגדות ואת דברי העיתון הקולומביאני "אל פאיס" שכינה את בגין לא כמנהיג לוחם ואיש רוח בלבד אלא גם כנואם בחסד עליון .