בפתיחת מושב החורף הרביעי של הכנסת :מ. בגין ביחס לכל העלילות – עשו צדק

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' חשון התשכ"א, 25 באוקטובר 1960
מתוך:
עמודים 1,2
נושאים:
אישים - אברהם סטבסקי, גולדה מאיר, דוד בן-גוריון, חיים ארלוזורוב, משה דיין, פנחס לבון, שמעון פרס. מדיניות חוץ - או"ם, דיפלומטיה. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, ירושלים, עבר הירדן. מדינות - הרפובליקה הערבית המאוחדת. ממשל - ועדת חקירה, כנסת, ממשלה, קול ישראל. מפלגות - מפא"י. בטחון - עסק הביש. חירות האדם - צנזורה
בגין דיבר בנאומו על ענייני פנים וחוץ וקרא לממשלה לנקוט במדיניות עקבית ביחסה לנאצר. בגין קבע כי על הממשלה לקבוע האם נאצר הוא אויב או פרטנר לשלום. בהתייחסו לפרשת לבון קרא בגין לערוך ועדת חקירה עד שהצדק ייצא לאור גם בפרשת רצח ארלוזורוב. הוא דרש להביא את דו"ח ועדת כהן שדן בפרשת לבון לעיונה של ועדת השרים ולעיונה של ועדת החוץ והבטחון. בגין יצא בחריפות גם נגד דברי רה"מ שטען כי הוא לא בוטח בחברי הממשלה שישמרו סוד ולכן הוא לא מעוניין שידונו בדו"ח ועדת כהן. בגין יצא גם נגד אי האובייקטיביות שמגלה "קול ישראל" בפרשת לבון ועל הכפשת ועדת חוץ ובטחון וח"כ באדר ברדיו. עוד הוא קרא לח"כ דיין להעיד בפני ועדת החוץ והבטחון על כל הידוע לו בפרשת לבון. הנאום המלא בדברי הכנסת מתאריך 24/10/1960
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים