בפתיחת הועידה ה-8 של תנועת החרות בירושלים בגין: מוכנים ב'תנאים מסויימים' להקים ממשלה עם רפי ואחרים

מאמר עיתון: היום
פורסם בתאריך:
ט' תמוז התשכ"ו, 27 ביוני 1966
מתוך:
עמודים 1,2
נושאים:
ממשל - אופוזיציה, דמוקרטיה. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, ירושלים. כלכלה - בוררות חובה, יזמות, רפורמות כלכליות, תקציב. חינוך - הדר (מידות ונימוסים). אישים - זאב ז'בוטינסקי. מדיניות חוץ - יחסי ישראל-גרמניה, יסודות מדיניות החוץ. בטחון - יכולת גרעינית, נשק להשמדה המונית. לאומיות - לאום יהודי (ציונות). מפלגות - מפלגת חירות. ריכוז האומה - שיבת ציון. תיקון החברה
העתון מדווח פתיחת הוועידה ה-8 של תנועת החירות. בתורו של בגין לנאום, ציין את העלאת עצמות ז'בוטינסקי לא"י. בגין התייחס לממשלה הנוכחית, וטען כי המפרנס העצמאי אינו עומד בעול, למרות סיוע כלכלי גדול שמקבלת ישראל. מצב כלכלי זה מביא איתו שיעורי ירידה גדולים, וסכנת התבוללות. בגין הבהיר כי עדיין עומדת זכותנו על המולדת השלמה, ועל ירושלים והמקומות הקדושים. בגין טוען כי ישראל לא זהה לכל מדינה אחרת בה פגעה גרמניה, שכן גרמניה לא נלחמה עם העם היהודי, אלא נסתה להשמידו, וגינה את מדיניותו של אשכול כלפי גרמניה. כמו כן, הבהיר כי אסור שתנתן בידי גרמניה יכולת גרעינית. בגין הוסיף כי אין לוותר על השאיפה לחילופי השלטון, ובתנאים מסויימים אף יסכים לשבת יחד עם רפ"י. בגין טוען כי יש להתגאות בבייני התנועה, אך אין להגזים בהתפארות שוא.