בעקבות דברי בן –גוריון בכנסת על הפרשה שגרמה בכיה לדורות :מ .בגין תבע לאסור איזכור דעות מישיבות סגורות של ממשלה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' אדר ב' התשכ"ב, 8 במרץ 1962
מתוך:
ע"מ 1, 2
נושאים:
ממשל - אופוזיציה, יחסי רשות מבצעת-רשות מחוקקת, פרלמנטריזם. אישים - דוד בן-גוריון, פנחס רוזן. משפט - הצעות חוק. בטחון - מלחמת העצמאות. זכויות אדם - ממשל צבאי. מפלגות - מפא"י
העיתון מדווח על דברי בגין בכנסת ב-7/3. בהגישו הצעה לסדר היום בו קרא בגין בעקבות פרשת "בכיה לדורות" לאסור בחוק איזכור פרשות סתומות מדיוני ממשלה בישיבות פתוחות של מליאת הכנסת בגין הדגיש כי בכל מקרה אין להאשים צד אחד משום שלפי החוק כל חברי הממשלה אחראים לפעולות הממשלה והחלטותיה והם נושאים באחריות המשותפת לפני הכנסת