בעצרת המונים בנצרת עלית בגין :ישראל לא תהיה אלבמה ולוס אנג'לס

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
ה' אלול התשכ"ה, 2 בספטמבר 1965
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
מורשת ישראל - אהבת חינם. חינוך - הדר (מידות ונימוסים). מפלגות - מפא"י
בגין באסיפת בחירות בנצרת עלית בנוכחות כ-2,000 איש. בגין שלל בין יתר דבריו את דבריו של חבר מזכירות מפא"י שבישיבה סגורה בהתייחסו למהומות בלוס אנג'לס טען כי מעשים כאלו יכולים להיות גם בישראל. בגין שלל את דבריו של איש מפא"י וטען כי אלו דברי בלע שנאמרים ע"י אנשים שהתחנכו במפלגתם לשנאה. וכי במדינה המוקפת אויבים כמו בישראל לא יהיה מה שמתרחש בלוס אנג'לס.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים