בנאום התשובה בועידת חרות קורא מ. בגין נניף דגל שחרור המולדת.

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אדר א' התשי"א, 2 במרץ 1951
מתוך:
עמוד 1
העיתון מביא מדברי בגין ב1/3 בועידת "חרות". בגין הבהיר כי מטרת התנועה היא חתירה לשחרור המולדת כולה גם אם דבר זה יגרום להפסד קולות בוחרים לתנועה. בגין הדגיש כי מטרה נוספת של התנועה אליו היא חותרת היא ריכוז יהודי העולם בארץ .בגין יצא נגד אלה הרואים ברוסיה מולדת נפשית שניה וטען כי המולדת היחידה של היהודים צריכה להיות א"י .בגין יצא נגד האוריינטציה של מפא"י שמתבססת על המערב וטען כי ההגנה היחידה צריכה להיות בידינו ולא צריכה להיות התבססות על מדינה אחרת .עוד טען בגין כי במקרה של מלחמה קיימת סכנת השמדת ישראל ולכן יהיה צורך לפנות את הילדים. עוד טען בגין כי בישראל אסור להפריד בין דת ומדינה וכמו כן טען כי "חרות" היא המפלגה הסוציאלית חברתית היחידה בישראל.