במלאת 25 שנה לעליתו לגרדום אלפים השתתפו בטכסי הזכרון לשלמה בן יוסף ובעליה לקברות עולי הגרדום ופורצי כלא עכו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' תמוז התשכ"ג, 24 ביוני 1963
מתוך:
1,2
נושאים:
מחתרות - אצ"ל. אישים - שלמה בן יוסף
העיתון מביא מדברי בגין ב- 23/6 במבצר עכו. בגין העלה על נס את דמותו של שלמה בן-יוסף שהנחיל לבאים אחריו ולמחתרת כולה את מופת ההקרבה והגאולה