במי תומכים העשירים?

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח כסלו התש"ח, 1 בדצמבר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ד' ע"מ 84-85
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, הגנה. תיקון החברה - הון שלטון. תפוצות - הסוכנות היהודית
בכרוז זה משיב מפקד האצ"ל לטענות של הסוכנות וההגנה כלפי ארגונו וטוען כי בעוד הסוכנות היהודית עסוקה בשמירה על מעמדה ורדיפה אחר כסף, שעבורם אף מוכנה הסוכנות לוותר על עקרונותיה, המחתרת נלחמת בנאמנות ומסירות כנגד השלטון הבריטי.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 במי תומכים העשירים?

בן-גוריון בציריך, אורן בפראג, רפטור בירושלים ואבא חושי בבוסטון - בפי כולם טענה אחת: "הישוב" מתנגד לאצ"ל; באצ"ל תומכים אי אלה יהודים עשירים הרוצים לחזק השפעתם בכח הנשק של "הפורשים".

יש אומרים, כי על טענות-כזב לא כדאי להשיב. ביחוד, שהתשובה לא תמנע מאת הכוזבים להעלות גרה בכל עת מצוא. בכל זאת כדאי פעם - רק פעם אחת - להשיב ל"נציגי הדימוקרטיה העניים". ודוקא ללא רוגזה.

אומרים אתם כי 95% של היהודים בארץ מתנגדים לאצ"ל. מנין לכם המספר "המדויק" הזה? וכי ערכתם משאל עם? וכי השתתף האצ"ל תחת דגלו בבחירות חפשיות, כלליות ודימוקרטיות? הן החזרה העקשנית הזאת על התנגדות ההמונים לאצ"ל המלווה מספרים שרירותיים - מ-75% של מאיר וויסגאל נושא-כליו של ויצמן ועד ל-95% של "גבור המחתרת" החיפאית וידידו הטוב של ראש הבולשת, אבא חושי - הן חזרה זו רק אחת היא מאשרת: את הפחד שלכם מפני האמת.

אנחנו לא נשחק בניחושי אחוזים.

המשעבד הבריטי עדיין יושב בארצנו. אין הוא רשאי לשמוע מפינו אף רמז קל שבקלים ביחס למספרים.

אך המשעבד יעזוב את הארץ. ויום יבא כאשר נוכל לא רק לגלות, אלא גם להוכיח מהו מספר תומכינו. זה יהיה מספר פחות או יותר מדוייק. עד אז יהיו הניחושים חסרי טעם. אך טענה אחת היא מחוייבת ההגיון. אם "כל הישוב" מתנגד לאצ"ל - כיצד יכול היה האצ"ל להתקיים ולהלחם? שאלה זו הוצגה לא פעם ל"שליחים" על-ידי צאן מרעיתם בארצות חוץ. השליחים גמגמו. תשובה לא נתנו. לא יכלו לתת. את התשובה נתן מדינאי סובייטי, באומרו בהזדמנות מסויימת את הדברים הבאים: "אין ספק, כי ה"ארגון" הוא תנועה מושרשת בקרב ההמונים, אחרת היו הבריטים מחסלים אותו מזמן, ביחוד שהם נעזרו ע"י קוויסלינגים יהודיים"...

ובאשר ל"תמיכת העשירים", צריך פעם להוריד את צעיף הצביעות, שבו מתעטים אנשי "הדימוקרטיה הישובית".

במי תומכים העשירים? מי יושב אתם? מי מוכר להם כסאות? מי מנהל אתם משא ומתן על בסיס של תן וקח? היכן נמצאים ארגוני "הבורגנים", באצ"ל, או בהגנה?

הללו, הסוחרים בעמדות ובכבודים וגם בעקרונות תמורת בצע כסף הללו יאשימו אותנו בהתחברות עם העשירים? אפילו בשביל הקהל התמים שלנו זהו שקר גס מדי וצביעות בולטת מדי. איננו יודעים, מהי מידת ההשפעה של "היהודים העשירים" בארץ-ישראל. אולם אם יש להם השפעה, הרי היא באה הודות לכך, שאתם, נושאי שם הדימוקרטיה לשוא, לוקחים מאת העשירים כסף ונותנים להם תמורתו השפעה. כמובן, לא עד כדי כך, שהיא תסכן את שלטונכם. סוחרים מנוסים אתם, היודעים גם לקחת הרבה וגם לתת מעט. אבל עובדה היא, שאתם הלוקחים ואתם הנותנים.

אנחנו נלחמים.