במיפגש נוער בפתח-תקווה מ. בגין מברך שהחיינו על שילוח הרקיטה הישראלית הראשונה

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
כ"ב תמוז התשכ"א, 6 ביולי 1961
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
מדינות - ארה"ב. ממשל - בחירות. בטחון - צבא
העיתון מדווח על דברי בין ב-5/6 במפגש נוער של 1,000 נערים. בגין בירך על שיגור הרקטה הישראלית וטען כי זה השגה של המדינה כולה ולא של אף מפלגה.