במוצאי יום הכיפורים ליד הכותל המערבי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב תשרי התשכ"ו, 8 באוקטובר 1965
מתוך:
עמוד 3
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי. שלמות המולדת - ירושלים. דת ומדינה - שבת ומועד. מורשת ישראל - שואה
במאמר זה בגין מספר על ימי הכיפורים בשנת תש"ג ותש"ד. בגין מפרט איך נאסרה תקיעת השופר בכותל בשנת תש"ג ועם הפרת איסור זה, התפרצו שוטרים בריטים לרחבת התפילה באלימות רבה כדי לתפוס את העברין. בהחלטה שאירוע זה לא יישנה בשנה הבאה, פורסמו כרוזים על מנת להפחיד את הבריטים, בגין מדגיש כי לא היתה כוונה לפתוח באש במקום הקדוש, אלא הכוונה היתה לחבר בין ההתקפה המתוכננת על מצברי המשטרה הבריטים במוצאי יום הכיפורים עם הפרעה לתפילה אם תהיה. משלא היתה, שכן ההפחדה צלחה, הותקופו מקומות אלה בכל מקרה, אך זה נעשה מתוך תחושת הנצחון.