במה הם עוסקים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח ניסן התש"ה, 1 באפריל 1945
מתוך:
במחתרת כרך א ע"מ 214-218
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, הגנה, המנדט הבריטי, סזון. מורשת ישראל - מלחמת אחים
בגין מתחיל את הכרוז בתיאור האדישות של העולם כלפי השמדת היהודים במלחת העולם השנייה.ובתדמית החיובית של המנדט הבריטי בעולם אשר מתפקד בפועל כמשטר דיכוי.למרות הדיכוי של המנדט הבריטי ארגון ההגנה מסגיר לידי הבריטים את פעילי האצ"ל.אך הבריטים לא הצליחו במטרתם כי אנשי האצ"ל הצליחו לסחוף אחריהם אנשים אחרים שיתמכו במרד כנגד הבריטים.בגין מאשים את הנהגה של ההגנה ביצירת מלחמת אחים.תאריך הפרסום המדויק אינו ידוע.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

במה הם עוסקים

ההיסטוריון העברי, שיכתוב את קורות העם והארץ, יעמוד ויתמה, ולא ידע לתרץ את השאלה, במה עסקו בני דור ההשמדה בעצם ימי ההשמדה? החומר העובדתי, שיהיה מונח לפויו, יהיה ברור. בגולה האירו-אסייתית עבר על עם ישראל נחשול של השמדה פיסית. נטבחו מיליונים; נעקרו ישובים שלמים. היה זה תהליך מהיר. אולם בכל זאת, תהליך שנמשך כמה שנים. היה, איפוא, זמן, היה סיפק בידי חלקי העם האחרים לעמוד על גודל השואה, על סבותיה וגורמיה וכן על דרך ההצלה, שהיתה קימת, אולם נסתמה באבני נגף של ערמה פושעת וטירור ממשלתי ואף על פי כן יקבע ההיסטוריון הבא, לא התעורר הדור ולא עשה את המעשה הגדול, שאפשר היה, לפי טבע הדברים, לצפות ממנו. "חרד" היה, אך לא נע ולא זע.

בני דור מאידאנק לא שינו במאומה את אורח חייהם, הם חיו כתמול שלשום כאילו לא קרה שום דבר לעמם, לאבותיהם, לאחיהם ולבניהם. פרנסה, רווחים, תוספת-יוקר, קצת שעשועים - כל זה מילא את תוכן חייהם הפרטיים. ובחייהם הצבוריים? גם בהם לא חל כל שנוי, כל מיפנה. נמשך ריב המפלגות, שהעתיקו את מרכזן מארצות הגולה לאדמת המולדת; התקיימו בחירות כלליות ומקומיות, עם זיופים גלויים ועם זיופים נסתרים: נקראו ועידות עם "סדרי יום" ארוכים, עם ועדות מתמידות וויכוחים סוערים, נתקבלו רזולוציות קיצוניות או פשרניות; נערכו מגביות, נשלחו שליחים. הכל - לפי האפנה מימי המלכה ויקטוריה.

בימים ההם - ימשיך ההיסטוריון לרשום - היה קיים בארץ- ישראל שלטון בריטי, שהיה קרוי בפי אנשים ונחשב בעיני העולם כולו כשלטון "מנדטורי". כלומר, כשלטון שתפקידו הקונסטיטוציוני הוא להכניס לציון מכסימום של גולי ישראל ולמסור להם, או ביתר דיוק, להחזיר להם את הבעלות על ביתם. אך השלטון הזה הפך, ואולי, למעשה, היה מלכתחילה, לשלטון כבוש, לממשלת דכוי. הוא נעל את שערי המולדת העברית בפני בניה הגולים; הוא הנהיג חוקי הפלייה צאריים, או נירנברגיים, נגד תושבי הארץ העברים; הוא הוריד למצולות ים ניצולי חרב; הוא גרש למרחקים נמלטי הרג; הוא רצח ללא דין ומשפט. בקיצור, השלטון הזה גזל מאת העם את ארצו ודן אותו ע"י כך לכלייה. ואכן, פסק-הדין הבריטי הוצא בחלקו לפועל: הושמדו מיליונים.

ועוד. בימים ההם ישבו בחסות השלטון הזה ששים רבוא עברים. לא חמשים אלף "אנשי חלוקה" לא קומץ זקנים ההולכים לקבל את פני מלאך המוות בארץ הקדושה; לא מספר אכרים החיים ב"זכותו" של הנדיב הידוע, אלא, בפרוש, שש מאות אלף עברים. רובם צעירים בריאים וגאים, אשר באו - כך הם טענו - לא לקבל, אלא לתת; לא "להבנות", אלא לבנות; כלומר, לגאול. והצבור הזה, עם הכרתו הלאומית והכרתו המעמדית, על ארגוניו ומוסדותיו, על כספו ומפעליו, על דגליו ונשקו, עמד מול ממשלת הזדון כעבד נרצע. הוא המשיך להעלות לה מס, שנועד לכלכל את השוטרים והבלשים, את זקיפי השערים הנעולים, את שומרי החומה הארורה, שהפרידה בין העם והארץ; הוא הוסיף לבקש, על בסיס הספר הלבן הנודע, כמה אלפי רשיונות אימיגרנטיים; הוא שמר, מתוך "לויאליות" מוחלטת, על כל "חוקיה" וציית, מתוך מחאה "חוקית", לכל פקודותיה. כללו של דבר: הישוב הגדול והגאה השלים למעשה עם השמדת העם ושעבוד המולדת. הוא לא מרד במלכות הרשע; הוא לא קם נגד שלטון הרצח. לא הסתער על מוסדות הממשלה ונציגיה, לא עלה על ירושלים בזקניו ונעוריו. לא שם מצור על ארמונות השליטים בהכריזו "אם אין חיים לעמנו, אם אין דרור לארצנו, און חיים לא לנו ולא לכם". שום דבר. שקט בירושלים; סדר בתל-אביב; דומיה בעמק. "חיים" ודי.

בכל זאת, לא היה שקט מוחלט בימים ההם בארץ הקדושה קם חלק של הנוער העברי ויצא למלחמה גלויה בשלטון הדכוי, בחרפת השעבוד, בכלימת האדישות. הנוער הזה, חדור רוח ההקרבה, וויתר על חרותו האישית, על משפחתו ואף על חייו, אך הוא לא וויתר על זכותו וחובתו להלחם לשחרור המולדת מידי משעבדיה לגאולת האומה מידי רוצחיה. הנוער הזה נרדף בחימה שפיכה ע"י המשעבדים. אלפים הושלכו לבתי כלא ולמחנות רכוז; מאות גורשו לארצות גזירה; רבים עונו ונרצחו; נחקקו "חוקים מיוחדים". ואין פלא. ההתנגדות המזוינת של בני הנוער שינתה, באופן יסודי, את פני המצב. היא סכנה את המשעבדים במובן אישי, אך היא עוד יותר סכנה את מעמדם הפוליטי. כי עם ישראל הוא עם עולם; וארץ ישראל היא "נקודת תורפה" בעולם. עיני כל הופנו לפינה זו בה החל, אחרי דורות רבים, לנצנץ המרד העברי. פה הובלטה פשיטת הרגל של המדיניות הבריטית; פה נתגלתה צביעותה הפושעת. שאוף שאפו, איפוא, המשעבדים לשבור, בכל האמצעים, אם ההתנגדות ואת רוח ההתנגדות בקרב הנוער העברי.

הם לא הצליחו. הנוער הלוחם לא נרתע מפני המאסרים, העינויים והגרושים; מסירותו היתה ללא גבול; נכונותו ללא תנאי , רצונו היה לפלדה. והמוני הישוב, בראותם את החזיון הזה, לא רק התפעלו מבניהם האמיצים, לא רק התפארו בבניהם הלוחמים. אלא גם הבינום, ברכום ותמכו בהם. לא אחד מן "היהודים הפשוטים" היה אומר. "תנו גם לי רובה ואלך להלחם יחד אתם" ואילו השליטים התאוננו בפומבי: אנו עומדים בפני קיר אטום...

אך הנה קרה דבר מוזר: המשעבדים קבלו עזרה מצד בלתי צפוי. חלקו של הישוב העברי - אותו חלק שאהב לכנות את עצמו "הישוב המאורגן" - הושיט יד לאלה שגרמו לאסוננו הלאומי והחל יחד אתם "במסע צלב" נגד הנוער המתקומם. אמנם תופעה זו לא היתה יחידה במינה בימים ההם; להיפך היא היתה שכיחה מאד. כמעט בכל ארץ משועבדת היו אז קוויזלינגים ולאואלים, ודגרלים ודי-מאנים, אשר, מתוך נמוקים "פטריוטיים", שיתפו פעולה עם משעבדי ארצם נגד "הטרוריסטים", שנלחמו בהם. אולם אין זה משנה את העובדה, כי אלה, שהיו פסיביים לחלוטין נוכח מסע ההשמדה ומשטר הרצח, הפכו לאקטיביסטים מובהקים ביחס למורדים במלכות הרשע. ובעצם ימי ההשמדה התחילה בארץ ישראל מלחמת אחים חד צדדית על צורותיה השונות והמשונות. הלשנות מאורגנות, עקובים המוניים, הסגרות, חטיפות וענויים...

ההיסטוריון ירשום ויתמה, הוא ישקיף על התקופה האיומה מרמה היסטורית, ומבלי משים ישאל את עצמו: מה קטנים היו ראשי הדור ההוא, דור ההשמדה? מה מחריד עוורינם מה פושעת אדישותם? על מה רבו? במה עסקו? הרי נגד עיניהם התחולל האסון הגדול ביותר בקורות העם - והם? שערי המולדת היו נעולים במשך שנים ארוכות, אך הם לא ניסו אפילו לפרוץ אותם. חוק הקרקעות נכנס לתקפו, אך הם לא עלו, כפי שהבטיחו על האדמה "האסורה", היא אדמת העם המנושל; הספר הלבן חייב, אך הם לא קרעוהו בכוה ההתמרדות העברית. מה עשו, איפוא, עת שליש העם הושמד והארץ שועבדה ונגזלה? הם עסקו בדיבורים נגד "העוול המשווע", בחטיפות, הלשנות ובהסגרות נגד אלה, שקמו לעשות וקראו למלחמת שחרור המונית, להתקוממות כללית.

ההיסטוריון יודהם. ובהיותו עברי לא יוכל לשמור על השקט של רושם "אוביקטיבי". מגילתו תהיה מגילת אש ומגילת דם וגם מגילת בגידה. ומלבו תתפרץ אולי קללה: הוי גוי חוטא, הוי דור פושע, הוי בנים קשוחי לב! אבל הקללה המתפרצת לא תצא מפיו, או מתחת לעטו. כי היסטוריון הוא ועליו לא רק לקבוע עובדות, ולו גם מתוך תגובה אמוציונלית; עליו לחפש אחרי הסיבות; עליו להדור לעומק השאלות ולנסות להגיע גם לסבת הסבות. על כן יידע ההיסטוריון הבא: אין "מאשימים" תקופה; אין מקללים דור אין מטילים דופי בציבור גדול ומהומם, לא הציבור אשם; אשמים מנהיגיו. אשמים הדוברים, המעצבים את דמותו בכינוסים, המשפיעים עליו בעתונים ובעלונים, בנאומים ובהסברות. אשמים המנהיגים, המרדימים במקום לעורר, המפטפטים במקום לעשות, המתקוטטים במקום לאחד, הקוראים למלחמת אחים במקום להרים את נס מלחמת החופש.

ואולי אשמתו היחידה של הדור היא בזה שהוא סבל "מנהיגים" כגון אלה.