בין 1955 ו-1957

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה חשון התשט"ו, 21 בנובמבר 1954
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מדינות - ארה"ב, מצרים. מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יחסי ישראל-ארה"ב. בטחון - מרוץ חמוש, עסק הביש. הסכסוך הישראלי פלסטיני - סוגית הפליטים. שלום
בהתייחסו לבחירות הקרובות בארה"ב טוען בגין כי איזנהואר מוכיח כי איש צבא יכול להיות איש שלום ואם יציג את מעומדותו לנשיאות אז הוא יזכה .בגין יוצא נגד הערכת משרד החוץ שמבססת את מדיניותה על כך שייבחר נשיא דמוקרטי לבית הלבן .הערכה שעלולה לא להתממשואף לגרום לנזק משמעותי לישראל. בגין תוהה לאופי היחסים שיתהוו עתה בין ארה"ב לישראל וזאת לנוכח חימוש ארצות ערב ע"י ארה"ב . בגין טוען כי גם לישראל חלק בשליחת הנשק למדינות ערב וזאת משום שבזמנו הסכימה ישראל לקשירת יחסים ידידותיים בין ארה"ב למדינות ערב וזאת מתוך תקווה כי הדבר יתרום ליחסים בין ישראל למדינות ערב .עוד במאמר זה יוצא בגין נגד הבלגותיה של ישראל לנוכח מעשי הטרור של הערבים.