בין שר לחברו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח אייר התשי"ט, 5 ביוני 1959
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מפלגות - אחדות העבודה, מפ"ם, מפלגת חירות. מדינות - ברית המועצות (רוסיה), מצרים, צרפת. בטחון - הגנה עצמית, מלחמת סיני, מרוץ חמוש, פעולות תגמול
בגין מתייחס במאמר זה על הפירסום ב"דבר" כי לחברי אחדות העבודה ולשאר חברי הממשלה נודע יומיים בלבד לאחר לפני מבצע סיני על המבצע. בגין טוען כי דברים אלו הם שקר וכי בן –גוריון טורח לפרסמם עקב היריבות שלו עם אנשי אחדות העבודה לאור הבחירות להסתדרות הכללית. בגין מספר כי בממשלה היהת מחלוקת הרבה לפני מבצע סיני על הדרכים לטפל בתוקפן המצרי האם לצאת לפעולה כוללת או להסתפק בפעולות תגמול מקומיות. בגין מספר כי לבסוף הממשלה קיבלה את האסטרטגיה של "חרות" . עוד יוצא בגין נגד השימוש הפוליטי שעושה רה"מ במבצע סיני . בגין טוען כי ידועים לו דברים נסתרים רבים ממבצע סיני שיכולים להועיל פוליטית ל"חרות" אך בגין לא יפרסמם .בגין טוען שחברי אחדות העבודה ידעו זמן רב לפני המבצע על המבצע שהולך להיות .בגין מצביע גם על נקודה נוספת שעולה מדברי רה"מ על כך שרה"מ לא נוהג להתייעץ עם ממשלתו, אך האמת היא טוען בגין כי שרי אחדות העבודה ידעו על המבצע המתוכנן כבר 35 יום לפני תחילתו.בגין יוצא נגד כל הפירסומים בעתונות וטוען כי ראוי שתהיה סודיות על דיוני הממשלה .