בין חרפת פראג ותועבת בון יש קשר – מכריז מנחם בגין

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב כסלו התשי"ג, 30 בנובמבר 1952
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
אישים - דוד בן-גוריון, משה שרת. מדינות - גרמניה. מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יחסי ישראל-גרמניה. חירות האדם - חירות הפרט. מפלגות - מפ"ם. משפט - משפט בינלאומי. השקפות חיים - קומוניזם, קומוניסטים
העיתון מביא מדברי בגין באסיפת עם בקולנוע "שרון" בנתניה. בגין קרא לנוער מפ"ם שהוא נוער לוחם ומסור לחדול ולהאמין בדגל האדום בעקבות משפטי פראג ולעבור לדגל הטוהר והשיחרור. בגין מצא קשר בין פראג לבון: בפראג ניסו להפוך דם יהודי לשמן על גלגלי המהפכה כדי לנסות ולשכך את זעם ההמונים שונאי המשטר ואילו בבון עצם פניית היהודים להשגת שילומים היוותה עבור הגרמנים אמצעי לפיוס וזיכוי גרמניה, וקבלתה ע"י העולם החופשי.