ביכורים להתיישבות חופשית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' סיון התשי"ג, 19 במאי 1953
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
ממשל - דמוקרטיה. חירות האדם - חירות הפרט. כלכלה - יחסי מפרנס-שליט. מפלגות - מפ"ם, מפא"י, מפלגת חירות. אישים - משה סנה. מחתרות - סזון. השקפות חיים - קומוניזם
במאמר זה מתייחס בגין ל"התישבות" . בגין יוצא נגד המונופול שלוקחים לעצמם אנשי תנועת הפועלים על ההתישבות במיוחד כשהם מכנים אותה כהתישבות עובדת .בגין תמה האם תיתכן התישבות שאיננה עובדת ?.בגין טוען כי כל התישבות היא התישבות עובדת ולכל התישבות יש להתייחס בכבוד . בגין טוען כי יש לשבור את ה"אתוס" סביב "התופעה המופלאה " שנקראת התיישבות עובדים מפא"ית או מפ"מית .בהתישבויות עובדים טוען בגין אין כבר את השיווין האוטופי .בקיבוצים גוברים הקנאה והריטון על האידאלים . הקיבוצים מעמידים פנים כאילו כל חבריהם הם פועלים אך למעשה הם מעודדים עבודה שכירה .עוד יוצא בגין נגד שלילת חופש האדם בקיבוצים (כאשר לדוגמא הוא מביא את גירוש אנשי סנה מקיבוצי מפ"ם) עוד יוצא בגין נגד יחס הקיבוצים לחברים שמשנים את דעתם הפוליטית ובעקבות כך נדונים לגירוש. כמו כן אותם חברים נדרשים לקרוא את עיתוני התנועה ולא עיתון אחר .בגין מספר כי הוא ביקר במספר כפרים שהוקמו ע"י "חרות" וכי שם באמת מתקיימת התישבות חופשית התושבים בחרו בעצמם משטר פנימי והם לא מגרשים אזרחים בעלי דעות אחרות וכי מותר לקרוא שם כל עיתון
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים