ביטאחן או בטחון

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
כ"ט כסלו התשט"ו, 24 בדצמבר 1954
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
תפוצות - גלות. בטחון - הגנה עצמית, מרוץ חמוש. ריכוז האומה - שיבת ציון
במאמר זה יוצא בגין נגד מדיניות הממשלה הפשרנית והמבליגה לנוכח מעשי הערבים . בגין טוען כי הממשלה נוהגת באידיאה גלותית שהדריכה את חיי היהודים ופירושה היה השלמה עם שפיכות הדמים בגולה .בגין טוען כי הממשלה נוקטת במדיניות נוראה המזיקה לביטחון האומה .בגין טוען כי ככל שהזמן עובר יחס הכוחות הצבאי בין ישראל לארצות ערב משתנה בצורה קשה לטובתם.וכי לנוכח מירוץ החימוש הערבי על ישראל להזדרז ולרכוש נשק שספק אם יספיק בבוא היום.בגין טוען כי על מדינאים נבונים מוטלת החובה לפעול למען בטחון האומה כדי למנוע את התקפת האויבים ע"י גיבוש בריתות ועריכת שינויים אסטרטגים.בגין טוען כי שליטי ישראל משלימים עם הקזת הדם ולא פועלים לשינוי התנאים האסטרטגים.(בגין מתכוון לשיחרור הארץ כולה ).