בטכס חלוקת ספר יזכור לחללי אצל בגין: אלה עשו את המלאכה בלעדי קרבנם לא היתה קמה המדינה !

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
י"ד שבט התשי"ט, 23 בינואר 1959
מתוך:
עמודים 1,2
העיתון מדווח על דברי בגין בטקס חלוקת ספרי היזכור ב-22/1 בגין טען בין יתר דבריו כי ספר זה בא להנציח ולהזכיר את חללי האצ"ל .כמו כן העלה בגין על נס את גבורתם ופועלם של אנשי האצ"ל.