בטחון ואומץ?

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
פורסם בתאריך:
א' שבט התר"ס, 1 בינואר 1900
נושא:
שונות - כתב-יד