בזהירות האופיינית לי, חייב אני לומר ששר המשפטים יתכן שנכשל באי-דיוק

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אב התשכ"א, 25 ביולי 1961
מתוך:
עמ' 1
נושאים:
אישים - משה דיין, פנחס לבון. ממשל - ועדת חקירה, כנסת. בטחון - עסק הביש
העיתון מדווח על הויכוח בכנסת בין בגין לשר המשפטים רוזן. שר המשפטים טען כי בגין איננו מדייק בפרשת דיין והאדם השלישי ואילו בגין ציטט קטעים מפרשת דו"ח כהן שאישרו את דבריו. הנאום המלא מובא גם בדברי הכנסת 24/07/1961