בוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה הצעת תיקון של מ. בגין לחוק בטחון המדינ

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט שבט התשכ"ז, 9 בפבואר 1967
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
משפט - הצעות חוק, ועדת חוק חוקה ומשפט. חירות האדם - חירות הפרט
העתון מדווח כי הצעתו של מנחם בגין בוועדת חוקה, חוק ומשפט לתקן את החוק שעוסק במגע של אזרח עם סוכן זר. בגין תבע להקל ולפטור מאחריות פלילית מי שקיים מגע עם סוכן זר, ללא כוונה ותוצאה לפגיעה בבטחון המדינה