בגין :עם הופעת גח"ל יש סיכוי להוריד את מפא"י למיעוט בהסתדרות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' אלול התשכ"ה, 7 בספטמבר 1965
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
ממשל - בחירות. מפלגות - גח"ל, מפא"י. תיקון החברה - ועד העובדים. חירות האדם - חירות כלכלית
העיתון מדווח על דבריו של בגין באסיפת בחירות של גח"ל בטבריה בנוכחות כ-5,000 איש. בגין טען בין יתר דבריו כי עתה עם הקמתה של רשימת גח"ל לבחירות להסתדרות הכללית נוצרה הזדמנות אמיתית לשלוט בהסתדרות הכללית ולשחרר את העובד מתלותה של מפא"י.