בגין נלחם נגד כל הסכם עם מגן הנצרות עבדאללה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד חשון התש"ט, 26 בנובמבר 1948
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, ירושלים, עבר הירדן. מדינות - בריטניה. ממשל - דמוקרטיה, משאל עם. משפט - החוק הצבאי. ריכוז האומה - העלאת יהודי מדינות ערב. חירות האדם - חירות הפרט. בטחון - מלחמת העצמאות. מפלגות - מפלגת חירות. כלכלה - קרטלים. זכויות אדם - שוויון זכויות. שלום , הסכסוך הישראלי פלסטיני - תכנית החלוקה
מסיבת עתונאים בניו-יורק. מלחמת שחרור נגד בריטניה וגרורותיה הערביים נמשכת. סכנה ליהודי ארצות-ערב, הצעה להקים ליגה להצלה יהודי ארצות-ערב. שלמות המולדת וירושלים. עקרונות מדיניות הפנים.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

מטרת ביקורי היא להסביר, במישרין, פנים אל פנים לאומה האמריקאית ולמנהיגיה את תכלית מלחמת העם העברי למען חרותו למען חיסול, על ידי קימום לאומי, של מצב הפזורה מאונס, בה שרוי עמנו מאות בשנים. מדינת ישראל נתונה עדיין להתקפה צבאית ופוליטית משולבת המנוהלת מצד בריטניה, שגמרה אומר לכלוא את האומה העברית לתוך גיטו, למעשה, אם לא להלכה. אשתקד גרסו הבריטים, כי לא יתכן שום פתרון שלא יתקבל על דעת שני הצדדים, או פתרון, שיהיה הכרח לכפות אותו בכח. ואילו עתה, אותו קאדוגן טוען לפתרון, שאינו לרצון היהודים, ויתכן שאף לא לרצון הערבים. ודורש במפגיע בפתרון זה ייכפה בכח. תכסיסים בריטיים אלה סותרים את עצמם ואינם נובעים אלא מרצונה של בריטניה לדחוק את עם ישראל לתוך גיטו. תכנית ברנדוט היא זהה עם זו של ועדת פיל ושתיהן אינן אלא תתאומים, יוצאי חלצי הבריטים. שום תיקונים לא יהיה בהם כדי לטהר שרץ בריטי זה.

[...]

האנושות מאוכזבת מאו"מ הנתון במשבר קשה.

צבאות הפולשים מן ההכרח שיגורשו מן הארץ ורק אחרי כן יוחל במשא ומתן, באשר השלום אינו ניתן לחלוקה. אם הפלישה תוכר בין אם להלכה ובין למעשה, הרי בסופו של דבר תהיה בעלת תוקף ליגאלי לגבי כולם, כפי שנתבטא בזמנו ליטבינוב בג'נבה.

בעיה חיונית שניה שניצבת בפנינו היא זו של סכנת טבח המאיימת על היהודים בארצות ערב. [...] חובה לגלות בפומבי את מלוא האמת על מצבם המחריד של היהודים בארצות ערב, וחובה שיהודים אלה יועלו לארץ לאלתר.

[...]

האינטרנציונליזציה של ירושלים אינה בת־ביצוע, היא בלתי־צודקת וחסרת־נחיצות. האופי המקודש של ירושלים אין בו כדי לחייב מעמד של עיר הינלאומית ממש באותו מידה כמו שקדושתה של רומא אין בה כדי להצדיק שלטון זר בעיר בירה זו של איטליה. כל המפלגות בישראל ערבות בעד המעמד האכסטרטריטוריאלי של המקומות הקדושים. כל אומה עלולה לקפח חלק משטחה, אולם טרם ארע התקדים בדברי ימי עולם, שאומה תפסיד את לבה ועיר בירתה ועם זאת תמשיך לחיות.

[...]

איני חושש מפני הבריטים. הם חוששים מאתנו יותר. בריטניה היא עדיין אויבנו מספר אחד בתוקף מעשיה ומדיניותה.

[...]

נילחם נגד כל הסכם עם המגן הגדול של הנצרות ושל תרבות המערב, עם עבדאללה.

[...]

תנועת החרות גורסת דימוקרטיה ישירה ושלטון על ידי העם ועל פי דבר העם. לגבי הכרעות גורליות גורסת תנועת החרות את העקרון של משאל־עם. [...] תנועת החרות שוללת כל חוקה של חיים וכל העמדה של אזרחים לדין בפני בתי דין צבאיים. [...] תנועת החרות שואפת לחיסול העוני ולמתן אפשרויות שוות לכל אדם. היא תלחם בעסקי מונופולין וטרוסטים ומטיפה לריכוז מהיר במולדת ההיסטורית, משני עברי הירדן, של בני הפזורה היהודים המשתוקקים לחזור למכורתם.