בגין מזהיר: מדיניות הממשלה מובילה לשואה כלכלית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אייר התש"ט, 4 במאי 1949
מתוך:
עמוד 1,2
נושא:
כלכלה - משטר הצנע
העיתון מביא את דברי בגין בכנסת שהתריע על הסכנות בהפסקת העלייה. כמו כן יצא בגין נגד מדיניות הצנע והורדת רמת החיים.