בגין: מדיניות חסרת אחריות וחסרת תבונה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד טבת התש"י, 3 בינואר 1950
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם. שלמות המולדת - ירושלים. ממשל - כנסת. בטחון - מלחמת העצמאות. אישים - משה שרת
העיתון מביא את נאומו של בגין בכנסת מיום 2/1/50 שבו תקף את מדיניות החוץ של ממשלת ישראל. בגין טען כי מדיניות החוץ של הממשלה הביאה לבידודה המדיני של ישראל וגרמה ללחץ בינ"ל הקורא לבינאום י"ם .בגין טען כי מדיניות זו גוררת להפקרת העיר העתיקה והנצחת ביתור א"י ע"י עבר הירדן .בגין קרא לכנסת לחוקק חוק הקובע כי י"ם היא בירת ישראל וכי ישראל לא מכירה בסיפוחי עבר הירדן (י"ם העתיקה , הגדה המערבית ועבר הירדן עצמה). עוד מציין העיתון את קריאתו של בגין לרב מימון מהחזית הדתית המאוחדת שלא להסכים לחלוקת א"י ולהסכם שביתת הנשק עם עבר הירדן .