בגין: לראשונה מאז הקמת ממשלה התנהל הוויכוח על יסודות עניינים ומדיניים

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אדר התשכ"ט, 16 במרץ 1969
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. מדינות - ברית המועצות (רוסיה). ממשל - ממשלה. שלום
העתון מדווח על נאום בגין במועדון הימי-כלכלי בנושא מדיניות ובטחון. בגין טען כי חשובה ממשלת האחדות ולכן נציגי גח"ל לא ביקשו תיק כלשהו מהממשלה החדשה (בראשות ג. מאיר) בגין טען כי אין לצפות את פעולתם של הרוסים באזור, אבל אנחנו מהווים את החיץ היחיד מפני התפשטות סובייטית באזור. בגין טען כי יהיה זה חטא לחלק את הארץ בשביל אוהבי שלום ובשביל שונאיו, וכי דבר זה עלול לסכן אותנו בהשמדה.