בגין לבן-גוריון: חוסר האחריות שלך גרם להפסקת העליה מרומניה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א אדר ב' התשי"ט, 31 במרץ 1959
מתוך:
עמודים 1,2
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם, יחסי ישראל-או"ם, יחסי ישראל-צרפת, יסודות מדיניות החוץ. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, ירושלים. אישים - גולדה מאיר, דוד בן-גוריון. ממשל - כנסת. מדינות - מצרים. ריכוז האומה - שיבת ציון
העיתון מדווח על דיון בכנסת ב30/3 . בגין קבע כי על ישראל לעמוד על זכותה על כל ארץ ישראל.עוד קרא בגין לישראל לעמוד על זכותה למעבר בנתיב המים הבינ"ל בים סוף וזאת ע"פ זכותה לפי אמנת קושטא.בהתייחסו להפסקת העלייה מרומניה בגין טען כי השלטונות הרומניים הסכימו לעליית היהודים משיקולים פנימיים. בגין טען כי העלייה הופסקה משום שרה"מ ומנכ"ל משרד הביטחון (פרס) בטיפשותם הודו בפומבי שיהודים עולים ארצה מרומניה וכך העליה נפסקה . בגין קרא לממשלת רומניה לשוב ולפתוח את השערים לעלייה .עוד יצא בגין בנאומו נגד הקמת הפדרציה למען מפא"י בארה"ב . הנאום המלא מובא בדברי הכנסת מיום 30/03/1959 ופורסם בחירות של יום 03/04/1959