בגין: לא נחלק את ארץ ישראל

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט כסלו התשכ"ח, 21 בדצמבר 1967
מתוך:
עמודים 1,2
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, התנחלויות, ירושלים. שלום - הסכמי הביניים. מדיניות חוץ - יחסי ישראל-ארה"ב, יחסי ישראל-צרפת. ממשל - ממשלה. מדינות - מצרים. אישים - משה דיין
העתון מדווח על נאום בגין במועצת תנועת החרות, ועל ההחלטות שהתקבלו בה. בנאומו בגין מדגיש כי ישראל בשאיפה לשלום בחוזה שלום, ולא תחלק את ארץ-ישראל שכן בגבולותיה בטחונה. אך צריך לקוות לשבת למו"מ עם נציגי מדינות ערב. בגין טען כי תתכן מלחמה נוספת וכן חידוש פעולות האיבה,ולדעתו נאצר חי על זמן שאול. בגין טען כי יש להזהר בשימוש במונחים כגון התפשטות וסיפוח, שכן הם מטעים שכן קווי שביתת הנשק לא היו מעולם גבולות ולכן השטחים שנוספו להם, כגון ירושלים, אינם מסופחים. לענין ממשלת האחדות אמר שתנועת החירות תמישך לשבת בממשלה, וכי המשבר בו עמדה הממשלה נמנע בזכות מי שדחף לממשלת האחדות. לעניין דיין, הכחיש בגין כי דיבר אליו כאב אל בנו, וכן שלפי דבריו של דיין ניתן לשייכו לתלמידי ז'בוטיניסקי. בגין קרא לנשיא ארה"ב ידיד ישראל, והביע תקווה כי הברית עם צרפת תחודש.