בגין ותמיר הספידו את בן הכט

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א אייר התשכ"ד, 23 באפריל 1964
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
מחתרות - אצ"ל. שונות - הספד
בגין הספיד בניו יורק את בן הכט, ואמר כי המנוח פעל גדולות למען העם היהודי ולגאולת ישראל. חייו היו ,,מהפכה מתמדת נגד שגיונות היום ולמען מחר טוב יותר".