בגין העלה זכר בן יוסף הי"ד בכנסת

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
א' תמוז התשי"ח, 19 ביוני 1958
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
ממשל - כנסת. מחתרות - עולי הגרדום. אישים - שלמה בן יוסף
בגין מציין 20 שנה לעלייתו לגרדום של שלמה בן יוסף בתחילת דבריו בכנסת.