בגין: המשפט הבינלאומי מחייב שינויים טריטוריאליים – אחר תבוסת התוקפנים

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט תשרי התשכ"ח, 2 בנובמבר 1967
מתוך:
עמודים 1,2
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, ירושלים. מדינות - בריטניה, ברית המועצות (רוסיה), מצרים. שלום - הסכם שלום. בטחון - מלחמת ששת הימים. ממשל - ממשלה. משפט - משפט בינלאומי. הסכסוך הישראלי פלסטיני - רוב יהודי. זכויות אדם - שוויון זכויות. ריכוז האומה - שיבת ציון
העתון מדווח על דברי בגין בפתיחת סמינריון לאזרחות טובה מטעם ויצ"ו. בגין הסביר מדוע על פי המשפט הבינלאומי ישראל זכאית לשינויים הטריטוריאלים מששת הימים כאשר הביסה את התוקפן, ולכן ירושלים השלמה שלנו, ולא תוחזר לאף אחד לאחר ששוחררה. בעברו לדבר על הבעיה הדמוגרפית שהוכחה חמורה יותר על פי מפקד האוכלוסין אמר כי יש לדאוג להגברת העליה שבגדר פיקוח נפש, וכן בריבוי הטבעי. בגין דיבר על תנועת הפליטים לכיוון ירדן מסיבות כלכליות ומשפחתיות ואמר כי אחרי המלחמה הם יותר בני חורין משהיו, ובמשך הזמן יקבלו את מלוא זכויותיהם האזרחיות