בגין: הממשלה גילתה חוסר אחריות בעניין טילי נאצר – בשתקיתה, בעניין הפליטים – בדיבורה ובשאלת דרום-אפריקה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז חשון התשכ"ג, 13 בנובמבר 1962
מתוך:
1,2
נושאים:
ממשל - כנסת. מדינות - מצרים
כתבה על נאום בגין בכנסת, הנאום במלואו מפורסם בגליון של ה-16/11/1962