בגין : הודאת אשכול כי לא קרא חוק לשון הרע –הודעה בקלות דעת שאין לה שיעור

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' אלול התשכ"ה, 1 בספטמבר 1965
מתוך:
עמודים 1,2
נושאים:
מפלגות - גח"ל. אישים - לוי אשכול. ממשל - ממשלה. חירות האדם - צנזורה
העיתון מדווח על דבריו של בגין באסיפה של גח"ל בעפולה בנוכחות כ-3,000 איש. בגין יצא נגד חוק לשון הרע וטען כי ישנה פזיזות בהודעת הממשלה כי תקום ועדה שתבדוק מה דרוש תיקון בחוק לשון הרע. עוד טען בגין כי זו היא שערוריה שאשכול הודה שלא קרא את הצעת חוק לשון הרע.