בגין: האויב צפוי למחץ נגדי

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז אב התשכ"ט, 1 באוגוסט 1969
מתוך:
עמוד 1
נושא:
בטחון - צבא
העתון מדווח על עצרת עם בעפולה. בגין הבהיר שלמרות שהאויב מנסה לתגבר כוחותיו בשלוש חזיתותיו, אנחנו נתגבר עליו