בגין: בשום מקום בעולם אין סובלים ומשלימים עם תוקפנות עקיפה

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט אדר התשכ"ח, 19 במרץ 1968
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
בטחון - הגנה עצמית, מלחמת ששת הימים. הסכסוך הישראלי פלסטיני - טרור ופיגועים, רוב יהודי. משפט - משפט בינלאומי
העתון מדווח על דברי בגין כאורח כבוד בעצרת השנתית של ידידי מדרשית נע"ם, בהיכל התרבות. בגין טוען כי אף מדינה אחרת לא היתה משלימה עם תוקפנות עקיפה. בגין מציין כי על פי המשפט הבין לאומי אם התוקפן הוא המובס, הוא משלם את מלוא המחיר הטריטוריאלי, וכן יש ללמד לקח לעמים שלא תשמע עוד המילה השמדה על העם היהודי, ומציין את התוצאת הנצחון הגדול במלחמת ששת הימים. את הנאום סיים בקריאה לעליה והגברת הילודה.