בגין בויכוח המדיני בכנסת :מדוע צריך היה להודות לגרמנים על שהואילו להכיר בקיומנ

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז אייר התשכ"ה, 18 במאי 1965
מתוך:
עמוד 1,2
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יחסי ישראל-גרמניה. ממשל - כנסת, ממשלה. מפלגות - מפא"י. בטחון - מרוץ חמוש. משפט - משפט בינלאומי
בגין תקף את דברי רה"מ שהודה לגרמניה על שהכירה מבחינה דיפלומטית בקיומה של ישראל בכך שהסכימה לפתוח נציגות גרמנית בישראל וכינה דברים אלו כבושה. עוד בדבריו תקף בגין את תוכניתו של בוגריבה לפתרון הסכסוך הישראלי ערבי וכינה אותה כתוכנית שלבים שמיועדת בסופו של דבר לחסל את ישראל. בגין תקף גם את מפא"י וטען כי כל סכסוכיה הפנימיים מונעים מהממשלה לתפקד בצורה ראויה. בגין האשים את רה"מ גם בכך שהוא מפר את החלטת הכנסת לפעול נגד פעילות המדענים הגרמנים במצרים. נאום מלא פורסם בחירות בגיליון מיום 21/05/1965 איך תנהל עוד מפא"י את המדינה 225527