בגין ,,באש צולבת" עיתונאית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אב התשכ"ב, 12 באוגוסט 1962
מתוך:
1
דבריו של בגין לעיתונאים עם נחיתתו בניו יורק